Ph-ul si viata sănătoasă

Toate procesele vitale din organism se desfaşoară la valori exacte ale pH-ului. Caracterul acid sau bazic al unei solutii poate fi pus in evidenţa folosind indicatori acido-bazici numiţi si indicatori de pH. Un indicator de pH este o substanţă care are o anumita culoare când se găseşte in forma sa de acid, şi o altă culoare , diferită, când se găseşte in formă de bază conjugată.

In organismul animal precum şi în organismul omului, multe dintre reacţiile chimice sunt extrem de sensibile la pH-ul mediului de reacţie. Pentru menţinerea constantă a pH-ului in mediul intern, organismul uman foloseşte ca mecanisme funcţionale:

•  Neutralizarea acizilor şi a bazelor de către soluţii tampon

•  Eliminarea renală a excesului de acizi

•  Eliminarea functională a dioxidului de carbon, cel mai frecvent produs de metabolism.

Prezentarea se găsește aici și a fost realizată de elevii Linteș Toni și Lupu Bogdan din clasa a-XII-a A